Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε ένα μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ο ρόλος του μικροβιακού terroir στην παραγωγή οίνου υψηλής ποιότητας από τοπικές ποικιλίες αμπέλου (MICROBE-TERROIR)» (80914 – Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (02/08/2019)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.