Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Aνταποδοτικής Υποτροφίας σε δύο Μεταδιδάκτορες στο πλαίσιο του έργου «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)» (80307 – Ε.Υ.: Γ. Aγγελόπουλος) (02/07/2019)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.