Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «H2020-RIA (645212): NEPHELE: eNd to End scalable and dynamically reconfigurable oPtical arcHitecture for application-awarE SDN cLoud datacentErs» (Ε.316 - Ε.Υ. K. Μπερμπερίδης) (25/01/2017)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.