Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) Υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή και δημόσια ιστορία: διασταυρούμενες θεωρίες και μεθοδολογίες των ιστορικών σπουδών και των νέων τεχνολογιών_"Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"» (80628 – Ε.Υ.: Ε. Λεμονίδου) (07/11/2018)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.