Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε δύο υποψήφιους μεταδιδάκτορες στο πλαίσιο του έργου «ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (80532 – Ε.Υ.:Ν. Καρακαπιλίδης) (02/11/2018)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.