Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ (1) ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» (80239- Ε.Υ.: Ν.ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ) (21/05/2020)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.