Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ορισμός Επιτρεπόμενης Ζώνης Επίδρασης (ΑΖΕ) στις Πλωτές Εγκαταστάσεις της Εταιρείας ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΕ.» (80932- Ε.Υ.: Γ. ΚΑTΣΕΛΗΣ) (11/02/2020)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.