Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε έναν (1) μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προηγμένο και καινοτόμο λογισμικό προσομοίωσης και επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων στη βιομηχανία, IQ PATRAS» (80763 – Ε.Υ.:Δ. Πολύζος) (09/09/2019)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.